Loading

インフォメーション

お客様各位

10月新製品入荷のご案内

平素は、格別なお引き立てを賜りまして誠にありがとうございます。

下記製品の入荷予定のご案内をさせて頂きます。

ご予約頂いておりますお客様につきましては、入荷次第随時発送させて頂きます。

WLTOYS製品

品番 品名
WLV966 V966 RTF(ホワイト/レッド) NEW!
XKK100-002 スピンドルシャフト(K100/K110/V966)
XKK100-004 メインブレードクリップ(K100/K110/V966)
XKK100-006 ボールリンケージセット(K100/K110/K120/V966)
XKK100-008 メインシャフト(K100/K110/V966)
XKK100-009 サーボプレート(K100/K110/V966)
XKK100-010 ブラシモーター(K100/V966)
XKK100-011 サーボ(K100/K110/K123/K124/V966)
XKK100-012 ベアリングセット(K100/K110/K120/K123/K124/V966
XKK100-014 メインギアセット(K100/K110/V966)
XKK100-016 Li-Poバッテリー3.7V250mAh(K100/X100/V966)2個
XKK100-023 テールモーター(2個入)(K100/V966)
XKK100-026 USB充電器(K100/K110/K123/X100/X130T/K124/V966)
WLV912 V912 RTF(イエロー/グリーン) NEW!
WLV913 V913 RTF(ブラック/オレンジ) NEW!
WLA949-58 AC充電器(V912/V913)
WLV912-01 アルミヘッドキャップ(V912)
WLV912-02 スタビライザーバー(V912)
WLV912-03 メインギアセット(V912)
WLV912-04 リンケージセット(V912)
WLV912-05 ロッカーアームセット(V912)
WLV912-06 ブレードホルダー(V912)
WLV912-07 ローターブレードセット(V912)
WLV912-08 センターシャフト(V912)
WLV912-09 メインシャフト(V912)
WLV912-10 スワッシュプレートホルダー(V912)
WLV912-11 スワッシュプレート(V912)
WLV912-12 シャフトストッパー(V912)
WLV912-13 サーボセット(V912)
WLV912-14 メインモーター(V912)
WLV912-15 ベアリング(V912)
WLV912-16 受信機セット(V912)
WLV912-17 キャノピーストッパー(V912)
WLV912-18 メインフレーム(V912)
WLV912-19 アンダーアルミフレーム(V912)
WLV912-20 アッパーアルミフレーム(V912)
WLV912-21 Li-Poバッテリー 7.4V 850mAh(V912)
WLV912-22 バッテリーストッパー(V912)
WLV912-23 キャノピー(V912)
WLV912-24 ベースプレート(V912)
WLV912-25 ランディングスキッド(V912)
WLV912-26 テールスタビセット(V912)
WLV912-27 尾翼セット(V912)
WLV912-28 テールギアアンダーカバー(V912)
WLV912-29 テールギアアッパーカバー(V912)
WLV912-30 テールブレード(V912)
WLV912-31 テールモーター(V912)
WLV912-32 テールパイプ(V912)
WLV913-01 アルミヘッドキャップ(V913)
WLV913-02 スタビライザーバーセット(V913)
WLV913-03 メインギア(V913)
WLV913-04 リンケージセット(V913)
WLV913-05 ロッカーアームセット(V913)
WLV913-06 ブレードホルダー(V913)
WLV913-07 ローターブレードセット(V913)
WLV913-08 センターシャフト(V913)
WLV913-09 メインシャフト(V913)
WLV913-10 モータープレート(V913)
WLV913-11 スワッシュプレート(V913)
WLV913-12 テールパイプストッパー(V913)
WLV913-13 サーボセット(V913)
WLV913-14 メインモーター(V913)
WLV913-15 ベアリング(V913)
WLV913-16 受信機セット(V913)
WLV913-17 キャノピーストッパー(V913)
WLV913-18 フレーム(V913)
WLV913-19 アンダーアルミプレート(V913)
WLV913-20 アッパーアルミプレート(V913)
WLV913-21 アルミブレードホルダー(V913)
WLV913-22 モーターヒートシンク(V913)
WLV913-24 ランディングスキッド(V913)
WLV913-25 Li-Poバッテリー 7.4V 1500mAh(V913)
WLV913-26 バッテリーホルダー(V913)
WLV913-27 キャノピー(V913)
WLV913-28 ベースプレート(V913)
WLV913-29 テールスタビセット(V913)
WLV913-30 尾翼セット(V913)
WLV913-31 テールギアボックスA(V913)
WLV913-32 テールギアボックスB(V913)
WLV913-33 テールブレード(V913)
WLV913-34 テールモーター(V913)
WLV913-35 テールパイプ(V913)
WLV913-36 尾翼取付パーツ(V913)
WLV913-37 テールスタビストッパー(V913)

XK製品

品番 品名
K124 K124 RTF NEW!
K124-B K124 プロポレス NEW!
XKK100-011 サーボ(K100/K110/K123/K124/V966)
XKK100-012 ベアリングセット(K100/K110/K120/K123/K124/V966
XKK100-026 USB充電器(K100/K110/K123/X100/X130T/K124/V966)
XKK110-001 ブラシレスモーター(K110/K123/K124)
XKK123-007 メインシャフト(K123/K124)
XKK123-009 アルミ固定リング(K120/K123/K124)
XKK123-010 リンケージロッドセット(K123/K124)
XKK123-011 サーボプレート(K123/K124)
XKK123-017 メインギア(K123/K124)
XKK124-002 スピンドルシャフト(K124)
XKK124-003 ベアリングセット(K124)
XKK124-004 スクリューセット(K124)
XKK124-005 メインブレードセット(K124)
XKK124-006 メインブレードクリップ(K124)
XKK124-007 スワッシュプレート(K124)
XKK124-008 メインフレーム(K124)
XKK124-009 ランディングスキット(K124)
XKK124-010 受信機台座(K124)
XKK124-011 受信機セット(K124)
XKK124-013 Li-Poバッテリー 3.7V 700mAh(X130-T/K124)
XKK124-014 キャビン(K124)
XKK124-015 ヘッドライトセット(K124)
XKK124-016 テールモーターコード(K124)
XKK124-017 ボディセット(K124)
XKK124-018 テールモーターセット(K124)
XKK124-019 テールブレードセット(K124)
XKK124-020 ブレードクリップ(K124)
XKK124-021 コネクトバックル(K124)
XKK124-022 シャフトセット(K124)
XKX6-001 送信機(6ch)(K100/K110/K120/K123/X350/124
X130 X130-T RTF(ブラック) NEW!
X130-B X130-T プロポレス(ブラック) NEW!
XKK124-013 Li-Poバッテリー 3.7V 700mAh(X130-T/K124)
XKK100-026 USB充電器(K100/K110/K123/X100/X130T/K124/V966)
XKX130-001 ローターブレードセット(4枚入)(X130-T)
XKX130-002B モーターマウントセット(ブラック)(4個入)(X130-T)
XKX130-003B キャビン(ブラック)(X130-T)
XKX130-004B バッテリーホルダー(ブラック)(X130-T)
XKX130-005B LEDマウントセット(ブラック)(8個入)(X130-T)
XKX130-006B ダンパーセット(ブラック)(4個入)(X130-T)
XKX130-007B カメラホルダーセット(ブラック)(X130-T)
XKX130-008 メインフレーム(X130-T)
XKX130-009 5.8GHzカメラセット(X130-T)
XKX130-010 受信機セット(X130-T)
XKX130-011 LEDライトセット(フロント用2個入)(X130-T)
XKX130-012 ビスセット(X130-T)
XKX130-013 モーターセット(4個入)(X130-T)
XKX130-014 ロターブレードガードセット(4個入)(X130-T)
XKX130-015 LEDライトセット(リア用2個入)(X130-T)
XKX4-003 送信機(X130-T)

※入荷数量によりご予約分で既に完売の場合もございます、ご了承下さい。

今後とも弊社製品を宜しくお願い致します。

平成29年10月18日

発売元:株式会社 Hitec Multiplex Japan,Inc.